چهارشنبه ۰۳ مرداد ۰۳

با منهول پلي اتيلن آشنا شويد.

توليد كننده سپتيك تانك

با منهول پلي اتيلن آشنا شويد.

۲۳۸ بازديد

منهول چيست؟

منهول ها اتاقك هاي ساخته شده از بتن، آجر، پلي اتيلن و كامپوزيت يا فايبرگلاس هستند كه در فواصل مناسب در اطراف خطوط فاضلاب براي ورود به آن ها طراحي و ساخته شده اند.

اهداف منهول چيست؟

 • منهول ها به تهويه فاضلاب كمك مي كنند.
 • منهول ها ساخت طولاني مدت آسان خطوط فاضلاب را ترويج مي كند.
 • منهول فاضلاب براي اتصال يا تغيير مسير يا جهت فاضلاب يا هر دو كمك مي كند.
 • از منهول ها براي انجام بازرسي لوله فاضلاب، شستشو و رفع انسداد استفاده و بهره برداري مي شود.

منهول پلي اتيلن

انواع منهول بر اساس عمق

 • منهول كم عمق
 • منهول معمولي
 • منهول عميق

منهول كم عمق: در فاصله 75-90 سانتي متر از عمق زمين نصب مي شود. در ابتداي انشعاب فاضلاب يا در مكاني كه در معرض ترافيك سنگين نيست نصب مي شود.

منهول معمولي: در عمق 150 سانتي متري در لوله فاضلاب با پوشش منهول نصب مي شود. معمولاً به شكل مربع (يا مستطيل) است.

منهول عميق: با پوشش ضخيم در فاصله بيش از 150 سانتي متر نصب شده است. مقياس به تدريج گسترش مي يابد و امكانات نزولي داده مي شود.

چگونه يك منهول بسازيم؟

منهول يا آدم رو يك واحد زير زميني است كه براي دسترسي به تاسيسات مانند سيستم فاضلاب، سيستم زهكشي و غيره ساخته شده است. بنابراين، تاسيسات زير زميني با كمك يك منهول، بازرسي، اصلاح، تميز كاري و نگهداري مي شوند.

نكات مهم مربوط به جزييات ساختماني منهول كه بايد در زمان طراحي و ساخت مد نظر قرار گيرند:

 • در محل اتصال قطعات پيش ساخته بتني منهول ها، استفاده از مواد آب بند همانند چسب بـتن بـه همـراه مـلات بندكشي يا انواع ماستيك توصيه مي شود.
 • از دفن درپوش يا دريچه منهول بايد جدا خود داري شود و در مواردي كه اين كار اجتناب نا پذير باشد بايـد محـل منهول با علائمي كاملا مشهود مشخص شود.
 • در سطوحي از بتن كه در تماس با سيال و ساير عوامل خورنده (از قبيل خاك داراي سـولفات و غيـره) اسـت، بايد حداقل 6 سانتي متر پوشش بتني روي ميلگرد ها وجود داشته باشد.
 • در صورت استفاده از آجر يا بلوك براي ساخت ميله منهول، ضخامت ديوار آجري نبايد كم تري از 22 سانتي متـر و ضخامت ديوار بلوكي نبايد كم تر از 20 سانتي متر باشد. در مكان هايي كه تراز سطح آب زير زميني بالاسـت، استفاده از اين نوع مصالح براي ساخت انواع منهول مجاز نيست.
 • چنان چه منهول در زمين كشاورزي واقع شود، سـطح فو قـاني ميلـه يـا شـفت آدم رو درصـورت امكـان بايـد 60 سانتي متر از سطح زمين طبيعي مجاور بالا تر قرار داده شود سپس اطراف ميله منهول خاكريزي شود تـا از ورود آب هاي سطحي به درون منهول جلوگيري به عمل آيد.
 • براي اتصال لوله انعطاف پذير (از قبيل پلـي اتـيلن، PVC ،GRP و غيـره) بـه ديـواره منهول هـاي صـلب (ماننـد منهول آجري، بلوكي و بتني) حتي المقدور بايد از اتصال رابط (كوپلر) استفاده شود يا يك فاصـله بـين محـل اتصال لوله و ديواره منهول ايجاد كرده سپس اين فاصله با مواد ماستيك يا مواد آب بند انعطاف پذير پر شود.
 • در زمين هايي كه امكان بالا آمدن سطح آب زير زميني و رسيدن تراز آب به كف منهول وجود دارد، بايد منهول ها كاملا آب بندي شوند. در مواردي كه تراز سطح آب زير زميني بالا تر از كف منهول باشد، اسـتفاده از واتراسـتاپ در سطوح لاريز بتن در زير تراز آب زير زميني از جمله محل اتصـال ديـواره آدم رو بـه پـي و فونداسـيون ضـروري است.
 • به منظور جلوگيري از خوردگي بتن در منهول ها بسته به شرايط محيطي و اجرايي، استفاده از سيمان هـاي تيـپ 2 ،5 و سيمان پوزولاني ضروري خواهد بود. همچنـين بـه منظـور آب بنـدي و محافظـت بـتن در مقابـل عو امـل خورنده، استفاده از مواد افزودني در بتن مصرفي همانند ميكروسيليس و ساير افزودني هاي ارتقا دهنده پايـايي و استفاده از پوشش هاي محافظ در مقابل رطوبت همانند انواع پوشش هاي قيري، اپوكسي و غيره و يا اسـتفاده از لايه هاي روكش از جنس فايبرگلاس، پلي اتيلن، پيويسيسخت و غيره توصيه مي شود.

منهول پلي اتيلن

منهول فاضلاب چيست؟

منهول يا آدم رو يك سازه زير زميني است كه براي دسترسي به خدماتي مانند شبكه فاضلاب، سيستم زهكشي و غيره ساخته شده است. بنابراين تاسيسات زير زميني با كمك يك منهول فاضلاب، اصلاح، تميز و نگهداري مي شوند.

منهول هاي فاضلاب انواع مختلفي دارند كه جنس آن ها مختلف است. همچنين اندازه منهول ها نيز با يك ديگر متفاوت است و بنابر نوع شبكه و اندازه لوله هاي فاضلاب و نياز به فضاي بيشتر از اندازه هاي مختلف آن استفاده مي كنند. اما در خصوص نوع و جنس منهول هاي فاضلاب بايد گفت كه منهول ها در سه نوع آجري، بتني و پلي اتيلن ساخته مي شوند كه هر يك از اين منهول ها در موارد خاصي مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرد.

منهول پلي اتيلن چيست؟

منهول هاي پلي اتيلن اخيرا توليد شده اند و بهترين و مناسب ترين نوع منهول فاضلاب مي باشند و كارايي فراواني نسبت به ديگر منهول هاي فاضلاب دارند. ويژگي هاي فراوان منهول هاي پلي اتيلن سبب شده در كشور هاي توسعه يافته تمام منهول ها را از جنس پلي اتيلن طراحي و توليد كنند. اما در كشور عمده منهول ها بتني هستند و هنوز منهول هاي پلي اتيلن جاي خود را در بازار فاضلاب و لوله كشي آن باز نكرده اند.

منهول پلي اتيلن ويژگي هاي فراواني دارد كه از جمله آن مي توان به وزن پايين، انعطاف پذيري بالاي، قوام و استحكام بالا و ... مي توان اشاره كرد. اگر چه ساخت منهول هاي پلي اتيلن بايد در كارخانه انجام شود اما وزن پايين آن باعث مي شود حمل و نقل آن آسان شده و به راحتي براي نصب آن اقدام كرد. در خصوص وزن پايين منهول هاي پلي اتيلن بايد گفت كه جنس پلي اتيلن نسبت به بتن بسيار سبك تر مي باشد و در مقابل وزن خود استحكام بالايي نيز دارد. همين امر باعث شده از اين نوع منهول ها استقبال بالايي شود. همچنين در خصوص نصب منهول هاي پلي اتيلن بايد گفت كه به علت وزن پايين آن به راحتي مي توان آن را در هر مكاني نصب كرد و سختي هاي منهول بتني را ندارد.

ويژگي هاي منهول پلي اتيلن

پلي اتيلن طوري ساخته شده كه در برابر خوردگي و مواد شيميايي مقاوم است لذا تماس فاضلاب و مواد اسيدي يا شيميايي باعث خوردگي و از بين رفتن آن نمي شود در حالي كه در نوع آجري و بتني چنين نمي باشد. احتمال خوردگي و پوسيدگي پلي اتيلن در محيط هاي شيميايي بسيار كم است و مي توان از آن ها براي چندسال استفاده كرد. همچنين وزن پايين آن باعث شده نصب منهول پلي اتيلن با سرعت انجام شود. زيرا آن ها را به صورت پيش ساخته به محل منتقل مي كنند و با توجه به وزن كم آن نيز نصب آن سريع قابل انجام است.

خاصيت انعطاف پذيري پلي اتيلن سبب شده احتمال شكستگي منهول هاي پلي اتيلن بسيار كاهش يابد زيرا اين خاصيت باعث مي شود در صورت ضربه خوردن به منهول شكستگي در آن ايجاد نشود. ضمن اين كه اين جنس از منهول ها استحكام بالايي دارند و به راحتي در برابر ضربه ها از بين نمي روند. گفته مي شود طول عمر منهول هاي پلي اتيلن حدود پنجاه سال مي باشد.

به هر حال با تمام اين اوصاف به نظر مي رسد بهترين نوع منهول ها همين منهول پلي اتيلن مي باشد كه استقبال زيادي از آن به عمل آمده و تعداد آن روز به روز در دنيا بيشتر مي شود.

منهول هاي پلي اتيلن داراي مزاياي قابل توجهي نسبت به منهول هاي سنتي هستند كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

 • مقاوم در برابر حلال ها و گاز هاي شيميايي
 • عدم نياز به ماشين آلات سنگين در موقع اجرا
 • امكان افزايش طول منهول پلي اتيلن حتي پس از اتمام پروژه
 • صرفه جويي در زمان و سهولت جاي گذاري و نصب منهول پلي اتيلن
 • عمر طولاني بهره برداري منهول پلي اتيلن، مخصوصأ در مناطق مرطوب
 • صرفه جويي هزينه هاي اجرا منهول پلي اتيلن در مقايسه با منهول هاي بتني
 • سهولت در امر نگهداري با توجه به سطوح صاف و منظم در بدنه منهول پلي اتيلن
 • آب بندي كامل شبكه و جلوگيري از ورود فاضلاب به آب هاي زير زميني و بالعكس

منهول پلي اتيلن

لوازم جانبي منهول پلي اتيلن

منهول پلي اتيلن شامل اجزا و قطعات زير مي باشد:

 • قطعه زيرين يا كفي منهول پلي اتيلن
 • قطعه مياني يا رايزر منهول پلي اتيلن
 • مخروطي منهول پلي اتيلن
 • ·        قطعه زيرين يا كفي منهول پلي اتيلن

مهم ترين قسمت منهول هاي پلي اتيلني قسمت كفي مي باشد، زيرا اولا بيشترين فشار ها از قبيل بار هاي شعاعي و نيرو هاي فشارنده و نيز چنان چه منهول پلي اتيلن در محل هايي نصب شود كه آب هاي زير سطحي، بالا باشند، بار هاي شناوري نيز به اين قسمت وارد مي شود. ثانيا، از آن جايي كه تقريبا تمامي اتصالات به اين قسمت منهول پلي اتيلن متصل مي شود لذا نقطه نظر آب بندي نيز نقش به سزايي دركارايي منهول ها ايفا مي نمايند. بايد توجه داشت كه اين اتصالات جهت جلوگيري از ورود آب هاي زير سطحي به شبكه فاضلاب كه راندمان شبكه را تحت تاثير قرار مي دهد و همچنين جهت عدم نفوذ جريان هاي فاضلابي به خاك اطراف كه كيفيت سفره هاي زير زميني را پايين مي آورد، آب بندي اتصالات در محل كفي منهول پلي اتيلن بسيار حائز اهميت مي باشد.

 • ·        قطعه مياني يا رايزر منهول پلي اتيلن

قطعات مياني يا رايزر، به صورت قطعاتي با قطر 1000 و يا 1200 ميلي متر مي‌ باشند كه در ارتفاعات متفاوت توليد مي ‌شوند و جهت ايجاد عمق‌ هاي مختلف منهول ‌هاي پلي اتيلن به كار مي ر‌وند. اين قطعات داراي رينگ ‌هايي در پايين و بالا مي ‌باشند كه به راحتي قابل نصب بر روي كفي و يا بر روي يك ديگر مي ‌باشند. قطعات مياني منهول ‌هاي پلي اتيلن توسط ديرك‌ هاي حلقوي به نحوي تقويت شده ‌اند كه به راحتي تحمل بار هاي جانبي و عمودي (تنش ‌هاي برشي) را داشته و توسط واشر هاي آب بندي مخصوص نسبت به ديگر قطعات منهول آب‌ بندي مي ‌شوند.

 • ·        مخروطي منهول پلي اتيلن

مخروطي يا تيپر براي منهول ‌هاي پلي اتيلن قطر 1000 يا 1200 ميلي متر كه دهانه ورودي را از 60 سانتي متر به 1 متر افزايش مي ‌دهد. اين نوع تيپر جهت منهول‌ هاي با عمق كم و يا منهول ‌هاي شير آلات بيشتر مورد استفاده و بهره برداري قرار مي ‌گيرد.

در صورتي كه تمايل داشته باشيد، مي توانيد در ادامه همراه ما باشيد تا در مورد منهول پلي اتيلن و محل هايي كه مورد استفاده قرار مي گيرند، اطلاعات بيشتري به دست آوريد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص منهول پلي اتيلن و نحوه توليد آن و همچنين استعلام قيمت منهول پلي اتيلن به سايت ناب زيست مراجعه نماييد.

براي ثبت سفارش با ما در تماس باشيد: 09128714670 – 02188721092 – 02188722027

منهول پلي اتيلن

تا كنون نظري ثبت نشده است
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد