یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۰۳

طراحي و ساخت سپتيك تانك

توليد كننده سپتيك تانك

با منهول پلي اتيلن آشنا شويد.

۲۳۱ بازديد

منهول چيست؟

منهول ها اتاقك هاي ساخته شده از بتن، آجر، پلي اتيلن و كامپوزيت يا فايبرگلاس هستند كه در فواصل مناسب در اطراف خطوط فاضلاب براي ورود به آن ها طراحي و ساخته شده اند.

اهداف منهول چيست؟

 • منهول ها به تهويه فاضلاب كمك مي كنند.
 • منهول ها ساخت طولاني مدت آسان خطوط فاضلاب را ترويج مي كند.
 • منهول فاضلاب براي اتصال يا تغيير مسير يا جهت فاضلاب يا هر دو كمك مي كند.
 • از منهول ها براي انجام بازرسي لوله فاضلاب، شستشو و رفع انسداد استفاده و بهره برداري مي شود.

منهول پلي اتيلن

انواع منهول بر اساس عمق

 • منهول كم عمق
 • منهول معمولي
 • منهول عميق

منهول كم عمق: در فاصله 75-90 سانتي متر از عمق زمين نصب مي شود. در ابتداي انشعاب فاضلاب يا در مكاني كه در معرض ترافيك سنگين نيست نصب مي شود.

منهول معمولي: در عمق 150 سانتي متري در لوله فاضلاب با پوشش منهول نصب مي شود. معمولاً به شكل مربع (يا مستطيل) است.

منهول عميق: با پوشش ضخيم در فاصله بيش از 150 سانتي متر نصب شده است. مقياس به تدريج گسترش مي يابد و امكانات نزولي داده مي شود.

چگونه يك منهول بسازيم؟

منهول يا آدم رو يك واحد زير زميني است كه براي دسترسي به تاسيسات مانند سيستم فاضلاب، سيستم زهكشي و غيره ساخته شده است. بنابراين، تاسيسات زير زميني با كمك يك منهول، بازرسي، اصلاح، تميز كاري و نگهداري مي شوند.

نكات مهم مربوط به جزييات ساختماني منهول كه بايد در زمان طراحي و ساخت مد نظر قرار گيرند:

 • در محل اتصال قطعات پيش ساخته بتني منهول ها، استفاده از مواد آب بند همانند چسب بـتن بـه همـراه مـلات بندكشي يا انواع ماستيك توصيه مي شود.
 • از دفن درپوش يا دريچه منهول بايد جدا خود داري شود و در مواردي كه اين كار اجتناب نا پذير باشد بايـد محـل منهول با علائمي كاملا مشهود مشخص شود.
 • در سطوحي از بتن كه در تماس با سيال و ساير عوامل خورنده (از قبيل خاك داراي سـولفات و غيـره) اسـت، بايد حداقل 6 سانتي متر پوشش بتني روي ميلگرد ها وجود داشته باشد.
 • در صورت استفاده از آجر يا بلوك براي ساخت ميله منهول، ضخامت ديوار آجري نبايد كم تري از 22 سانتي متـر و ضخامت ديوار بلوكي نبايد كم تر از 20 سانتي متر باشد. در مكان هايي كه تراز سطح آب زير زميني بالاسـت، استفاده از اين نوع مصالح براي ساخت انواع منهول مجاز نيست.
 • چنان چه منهول در زمين كشاورزي واقع شود، سـطح فو قـاني ميلـه يـا شـفت آدم رو درصـورت امكـان بايـد 60 سانتي متر از سطح زمين طبيعي مجاور بالا تر قرار داده شود سپس اطراف ميله منهول خاكريزي شود تـا از ورود آب هاي سطحي به درون منهول جلوگيري به عمل آيد.
 • براي اتصال لوله انعطاف پذير (از قبيل پلـي اتـيلن، PVC ،GRP و غيـره) بـه ديـواره منهول هـاي صـلب (ماننـد منهول آجري، بلوكي و بتني) حتي المقدور بايد از اتصال رابط (كوپلر) استفاده شود يا يك فاصـله بـين محـل اتصال لوله و ديواره منهول ايجاد كرده سپس اين فاصله با مواد ماستيك يا مواد آب بند انعطاف پذير پر شود.
 • در زمين هايي كه امكان بالا آمدن سطح آب زير زميني و رسيدن تراز آب به كف منهول وجود دارد، بايد منهول ها كاملا آب بندي شوند. در مواردي كه تراز سطح آب زير زميني بالا تر از كف منهول باشد، اسـتفاده از واتراسـتاپ در سطوح لاريز بتن در زير تراز آب زير زميني از جمله محل اتصـال ديـواره آدم رو بـه پـي و فونداسـيون ضـروري است.
 • به منظور جلوگيري از خوردگي بتن در منهول ها بسته به شرايط محيطي و اجرايي، استفاده از سيمان هـاي تيـپ 2 ،5 و سيمان پوزولاني ضروري خواهد بود. همچنـين بـه منظـور آب بنـدي و محافظـت بـتن در مقابـل عو امـل خورنده، استفاده از مواد افزودني در بتن مصرفي همانند ميكروسيليس و ساير افزودني هاي ارتقا دهنده پايـايي و استفاده از پوشش هاي محافظ در مقابل رطوبت همانند انواع پوشش هاي قيري، اپوكسي و غيره و يا اسـتفاده از لايه هاي روكش از جنس فايبرگلاس، پلي اتيلن، پيويسيسخت و غيره توصيه مي شود.

منهول پلي اتيلن

منهول فاضلاب چيست؟

منهول يا آدم رو يك سازه زير زميني است كه براي دسترسي به خدماتي مانند شبكه فاضلاب، سيستم زهكشي و غيره ساخته شده است. بنابراين تاسيسات زير زميني با كمك يك منهول فاضلاب، اصلاح، تميز و نگهداري مي شوند.

منهول هاي فاضلاب انواع مختلفي دارند كه جنس آن ها مختلف است. همچنين اندازه منهول ها نيز با يك ديگر متفاوت است و بنابر نوع شبكه و اندازه لوله هاي فاضلاب و نياز به فضاي بيشتر از اندازه هاي مختلف آن استفاده مي كنند. اما در خصوص نوع و جنس منهول هاي فاضلاب بايد گفت كه منهول ها در سه نوع آجري، بتني و پلي اتيلن ساخته مي شوند كه هر يك از اين منهول ها در موارد خاصي مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرد.

منهول پلي اتيلن چيست؟

منهول هاي پلي اتيلن اخيرا توليد شده اند و بهترين و مناسب ترين نوع منهول فاضلاب مي باشند و كارايي فراواني نسبت به ديگر منهول هاي فاضلاب دارند. ويژگي هاي فراوان منهول هاي پلي اتيلن سبب شده در كشور هاي توسعه يافته تمام منهول ها را از جنس پلي اتيلن طراحي و توليد كنند. اما در كشور عمده منهول ها بتني هستند و هنوز منهول هاي پلي اتيلن جاي خود را در بازار فاضلاب و لوله كشي آن باز نكرده اند.

منهول پلي اتيلن ويژگي هاي فراواني دارد كه از جمله آن مي توان به وزن پايين، انعطاف پذيري بالاي، قوام و استحكام بالا و ... مي توان اشاره كرد. اگر چه ساخت منهول هاي پلي اتيلن بايد در كارخانه انجام شود اما وزن پايين آن باعث مي شود حمل و نقل آن آسان شده و به راحتي براي نصب آن اقدام كرد. در خصوص وزن پايين منهول هاي پلي اتيلن بايد گفت كه جنس پلي اتيلن نسبت به بتن بسيار سبك تر مي باشد و در مقابل وزن خود استحكام بالايي نيز دارد. همين امر باعث شده از اين نوع منهول ها استقبال بالايي شود. همچنين در خصوص نصب منهول هاي پلي اتيلن بايد گفت كه به علت وزن پايين آن به راحتي مي توان آن را در هر مكاني نصب كرد و سختي هاي منهول بتني را ندارد.

ويژگي هاي منهول پلي اتيلن

پلي اتيلن طوري ساخته شده كه در برابر خوردگي و مواد شيميايي مقاوم است لذا تماس فاضلاب و مواد اسيدي يا شيميايي باعث خوردگي و از بين رفتن آن نمي شود در حالي كه در نوع آجري و بتني چنين نمي باشد. احتمال خوردگي و پوسيدگي پلي اتيلن در محيط هاي شيميايي بسيار كم است و مي توان از آن ها براي چندسال استفاده كرد. همچنين وزن پايين آن باعث شده نصب منهول پلي اتيلن با سرعت انجام شود. زيرا آن ها را به صورت پيش ساخته به محل منتقل مي كنند و با توجه به وزن كم آن نيز نصب آن سريع قابل انجام است.

خاصيت انعطاف پذيري پلي اتيلن سبب شده احتمال شكستگي منهول هاي پلي اتيلن بسيار كاهش يابد زيرا اين خاصيت باعث مي شود در صورت ضربه خوردن به منهول شكستگي در آن ايجاد نشود. ضمن اين كه اين جنس از منهول ها استحكام بالايي دارند و به راحتي در برابر ضربه ها از بين نمي روند. گفته مي شود طول عمر منهول هاي پلي اتيلن حدود پنجاه سال مي باشد.

به هر حال با تمام اين اوصاف به نظر مي رسد بهترين نوع منهول ها همين منهول پلي اتيلن مي باشد كه استقبال زيادي از آن به عمل آمده و تعداد آن روز به روز در دنيا بيشتر مي شود.

منهول هاي پلي اتيلن داراي مزاياي قابل توجهي نسبت به منهول هاي سنتي هستند كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

 • مقاوم در برابر حلال ها و گاز هاي شيميايي
 • عدم نياز به ماشين آلات سنگين در موقع اجرا
 • امكان افزايش طول منهول پلي اتيلن حتي پس از اتمام پروژه
 • صرفه جويي در زمان و سهولت جاي گذاري و نصب منهول پلي اتيلن
 • عمر طولاني بهره برداري منهول پلي اتيلن، مخصوصأ در مناطق مرطوب
 • صرفه جويي هزينه هاي اجرا منهول پلي اتيلن در مقايسه با منهول هاي بتني
 • سهولت در امر نگهداري با توجه به سطوح صاف و منظم در بدنه منهول پلي اتيلن
 • آب بندي كامل شبكه و جلوگيري از ورود فاضلاب به آب هاي زير زميني و بالعكس

منهول پلي اتيلن

لوازم جانبي منهول پلي اتيلن

منهول پلي اتيلن شامل اجزا و قطعات زير مي باشد:

 • قطعه زيرين يا كفي منهول پلي اتيلن
 • قطعه مياني يا رايزر منهول پلي اتيلن
 • مخروطي منهول پلي اتيلن
 • ·        قطعه زيرين يا كفي منهول پلي اتيلن

مهم ترين قسمت منهول هاي پلي اتيلني قسمت كفي مي باشد، زيرا اولا بيشترين فشار ها از قبيل بار هاي شعاعي و نيرو هاي فشارنده و نيز چنان چه منهول پلي اتيلن در محل هايي نصب شود كه آب هاي زير سطحي، بالا باشند، بار هاي شناوري نيز به اين قسمت وارد مي شود. ثانيا، از آن جايي كه تقريبا تمامي اتصالات به اين قسمت منهول پلي اتيلن متصل مي شود لذا نقطه نظر آب بندي نيز نقش به سزايي دركارايي منهول ها ايفا مي نمايند. بايد توجه داشت كه اين اتصالات جهت جلوگيري از ورود آب هاي زير سطحي به شبكه فاضلاب كه راندمان شبكه را تحت تاثير قرار مي دهد و همچنين جهت عدم نفوذ جريان هاي فاضلابي به خاك اطراف كه كيفيت سفره هاي زير زميني را پايين مي آورد، آب بندي اتصالات در محل كفي منهول پلي اتيلن بسيار حائز اهميت مي باشد.

 • ·        قطعه مياني يا رايزر منهول پلي اتيلن

قطعات مياني يا رايزر، به صورت قطعاتي با قطر 1000 و يا 1200 ميلي متر مي‌ باشند كه در ارتفاعات متفاوت توليد مي ‌شوند و جهت ايجاد عمق‌ هاي مختلف منهول ‌هاي پلي اتيلن به كار مي ر‌وند. اين قطعات داراي رينگ ‌هايي در پايين و بالا مي ‌باشند كه به راحتي قابل نصب بر روي كفي و يا بر روي يك ديگر مي ‌باشند. قطعات مياني منهول ‌هاي پلي اتيلن توسط ديرك‌ هاي حلقوي به نحوي تقويت شده ‌اند كه به راحتي تحمل بار هاي جانبي و عمودي (تنش ‌هاي برشي) را داشته و توسط واشر هاي آب بندي مخصوص نسبت به ديگر قطعات منهول آب‌ بندي مي ‌شوند.

 • ·        مخروطي منهول پلي اتيلن

مخروطي يا تيپر براي منهول ‌هاي پلي اتيلن قطر 1000 يا 1200 ميلي متر كه دهانه ورودي را از 60 سانتي متر به 1 متر افزايش مي ‌دهد. اين نوع تيپر جهت منهول‌ هاي با عمق كم و يا منهول ‌هاي شير آلات بيشتر مورد استفاده و بهره برداري قرار مي ‌گيرد.

در صورتي كه تمايل داشته باشيد، مي توانيد در ادامه همراه ما باشيد تا در مورد منهول پلي اتيلن و محل هايي كه مورد استفاده قرار مي گيرند، اطلاعات بيشتري به دست آوريد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص منهول پلي اتيلن و نحوه توليد آن و همچنين استعلام قيمت منهول پلي اتيلن به سايت ناب زيست مراجعه نماييد.

براي ثبت سفارش با ما در تماس باشيد: 09128714670 – 02188721092 – 02188722027

منهول پلي اتيلن

موارد استفاده از سپتيك تانك فاضلاب - نحوه تصفيه فاضلاب در سپتيك تانك

۱۸۰ بازديد

سپتيك تانك چيست و چگونه كار مي كند؟

سيستم هاي سپتيك تانك فاضلاب سازه هاي تصفيه فاضلاب زير زميني هستند كه معمولاً در مناطق روستايي بدون سيستم هاي فاضلاب متمركز مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرند. سپتيك تانك ها تركيبي از طبيعت و فن آوري اثبات شده براي تصفيه فاضلاب لوله كشي منازل خانگي توليد شده توسط حمام، فاضلاب آشپزخانه و لباسشويي استفاده مي كنند.

يك سيستم عادي سپتيك تانك از يك مخزن سپتيك تانك و يك ميدان تخليه يا ميدان جذب خاك تشكيل شده است.

مخزن سپتيك تانك مواد آلي را هضم مي كند و مواد قابل شناور (به عنوان مثال روغن و چربي) و مواد جامد را از فاضلاب جدا مي كند. سيستم هاي مبتني بر خاك، مايع (معروف به پساب) را از مخزن سپتيك تانك فاضلاب به داخل يك سري لوله هاي سوراخ دار دفن مي شوند كه در يك ميدان ليچ، محفظه ها يا واحد هاي ويژه ديگر طراحي شده اند تا پساب را به آرامي در خاك آزاد كنند.

سيستم هاي جايگزين از پمپ ها يا نيروي جاذبه براي كمك به ريزش پساب مخزن سپتيك تانك از طريق شن و ماسه، مواد آلي (به عنوان مثال، ذغال سنگ نارس و خاك اره)، تالاب هاي ساخته شده يا ساير رسانه ها براي حذف يا خنثي سازي آلاينده ها مانند عوامل بيماري زا، نيتروژن، فسفر و ساير آلاينده ها استفاده مي كنند. برخي از سيستم هاي جايگزين براي تبخير فاضلاب يا ضد عفوني كردن آن قبل از تخليه به خاك طراحي شده اند.

به طور خاص، يك سيستم سپتيك تانك معمولي به اين ترتيب عمل مي كند:

تمام آب از يك لوله اصلي زهكشي به داخل يك مخزن سپتيك تانك از خانه شما خارج مي شود.

مخزن سپتيك تانك فاضلاب يك ظرف دفن شده و ضد آب است كه معمولاً از بتن، فايبرگلاس يا پلي اتيلن ساخته مي شود. وظيفه آن اين است كه فاضلاب را به اندازه كافي نگه دارد تا مواد جامد بتوانند به لجن تشكيل شده در پايين برسند، در حالي كه روغن و گريس به عنوان زباله به سمت بالا شناور مي شوند.

محفظه ها و يك خروجي T شكل از خروج لجن و كف از مخزن و حركت به منطقه ميدان تخليه جلوگيري مي كند.

پساب فاضلاب مايع (پساب) از مخزن به داخل ميدان تخليه خارج مي شود.

ميدان تخليه حفاري كم عمق، پوشيده از خاك غير اشباع است. فاضلاب پيش تصفيه شده از طريق لوله كشي بر روي سطوح متخلخل تخليه مي شود كه باعث مي شود فاضلاب در خاك فيلتر شود. خاك با نفوذ در خاك، فاضلاب را مي پذيرد، تصفيه و پراكنده مي كند و در نهايت به آب هاي زير زميني تخليه مي شود.

اگر ميدان تخليه سپتيك تانك فاضلاب بيش از حد مايع داشته باشد، مي تواند باعث جاري شدن فاضلاب به سطح زمين يا ايجاد پشتيبان در توالت و غرق شود.

سرانجام، فاضلاب به خاك نفوذ كرده و به طور طبيعي باكتري ها، ويروس ها و مواد مغذي كلي فرم مضر را از بين مي برد.

به طور خلاصه مي توان گفت، با استفاده از سيستم سپتيك ‌تانك فاضلاب مي‌ توان مقدار قابل توجهي از آلودگي‌ هاي موجود در فاضلاب را قبل از ورود به سيستم‌ هاي انتقال فاضلاب يا چاه‌ هاي جذبي كم كرد. سپتيك تانك فاضلاب يك مخزن بوده كه شامل دو بخش مي باشد. در بخش اول يا ورودي، فاضلاب به سه بخش جاري، ته نشين و چربي تقسيم مي‌شود. چربي و لجن جمع شده در كف سپتيك‌ تانك فاضلاب لازم مي باشد تا هر دو سال يك بار تخليه و پاك سازي شود. سپتيك تانك فاضلاب به منظور نگهداري طولاني مدت لجن، با فرآيند هاي شيميايي، باعث كاهش حجم لجن و مواد ته نشين مي‌ شود.

 واكنش ‌هاي شيميايي انجام گرفته در سپتيك تانك فاضلاب، گاز هايي توليد مي‌ كند كه از بالاي سپتيك تانك فاضلاب خارج مي ‌شوند. بخش دوم سپتيك تانك فاضلاب، خروجي آن مي باشد كه معمولا شامل ۳۰ درصد از حجم كل مي ‌شود. فاضلاب بعد از جدا سازي مواد سنگين و سبك، به اين بخش هدايت مي ‌شود و بعد از آن به چاه يا سيستم‌ هاي انتقال فاضلاب هدايت مي ‌شود.

موارد استفاده از سپتيك تانك فاضلاب

سپتيك تانك فاضلاب جهت پيش ‌تصفيه فاضلاب رستوران‌ ها، منازل مسكوني، مكان‌ هاي تجاري و اداري استفاده مي شود. با كمك سپتيك تانك فاضلاب، انتقال فاضلاب آسان ‌تر انجام مي‌ شود و همچنين در چاه‌ هاي جذبي، عملكرد چاه به جهت كم تر شدن مقدار چربي كاهش نمي ‌يابد.

فاضلاب خروجي رستوران‌ ها به دليل چربي زياد در چاه‌ هاي جذبي، عملكرد چاه را كاهش مي ‌دهد. براي جلوگيري از كاهش عملكرد چاه ها در برابر چربي ها و روغن ها از سيستم چربي گير رستوران استفاده مي شود.

چربي گير رستوران و آشپزخانه جهت گرفتن چربي و آشغال فاضلاب رستوران كترينگ فست فود مي باشد كه در مسير لوله خروجي فاضلاب قرار گرفته، چربي گير داراي سبد آشغالگير لوله ورود و لوله خروجي، لوله ونت يا هواكش است، جنس بدنه چربي گير رستوران و آشپزخانه از فايبرگلاس است كه بسيار مقاوم مي باشد و لايه داخلي آن به صورتي است كه چربي به آن نمي چسبد داراي دو مدل دفني و زير سينكي مي ‌باشد. درب آن داراي لاستيك هوابند مي باشد و بدون هيچگونه نگراني از بابت بو مي توان در قسمت آماده سازي غذا نصب شود. مدل زير سينكي جهت استفاده در زير سينك مي باشد. به عبارت ديگر چربي گير يا چربي گير فاضلاب، پكيج جدا سازي چربي و مواد روغني از مايعات و آب مي باشد كه مي توانيد براي فاضلاب رستوران ها، تالار ها و  آشپزخانه ها از آن استفاده كرده و با قيمت مناسب آن را تهيه نماييد. شركت ناب زيست در ايران چربي گير پيش ساخته (از نوع فايبرگلاس، پلي اتيلني و بتني) با قيمت مناسب را طراحي و توليد كرده است كه مناسب حال تمامي مشتريان عزيز و محترم خواهد بود.

يكي ديگر از كاربرد هاي مهم سپتيك تانك فاضلاب، استفاده به عنوان منبع نگهداري فاضلاب جهت پمپاژ مي باشد. در زمان انتقال فاضلاب براي تصفيه يا زماني كه محل قرارگيري توليد فاضلاب پايين ‌تر از سطح مي باشد، لازم است تا از پمپ براي انتقال فاضلاب استفاده شود. در اين شرايط، سپتيك تانك فاضلاب محل مناسبي براي جمع ‌آوري و نگهداري فاضلاب مي باشد.

استفاده از سپتيك تانك فاضلاب روشي ارزان قيمت و كارآمد به منظور بهبود تصفيه فاضلاب و حفظ محيط زيست مي باشد. برخي قوانين الزامي نيز جهت استفاده از سپتيك تانك فاضلاب در برخي كاربرد ها وجود داردكه بايد رعايت شوند.

سپتيك تانك پلي اتيلن

نحوه تصفيه فاضلاب در سپتيك تانك فاضلاب

جامدات قابل ته نشيني موجود در فاضلاب ورودي سبب تشكيل يك لايه لجن در كف مخزن ته نشيني مي شوند. چربي ها و ساير مواد سبك به سمت سطح مايع، جايي كه يك لايه كف از تجمع مواد شناور تشكيل شده است، مي آيند. فاضلاب ته نشين شده از فضاي باز بين  لايه هاي لجن و كف به محل دفع هدايت مي شود و يا به واحد تصفيه در صورتي كه وجود داشته باشد جريان مي يابد. مواد آلي باقي مانده در كف مخزن سپتيك تانك تحت عمل تخريب بي هوازي و اختياري قرار مي گيرند و به تركيبات پايدار تر و گاز هايي چون كربن دي اكسيد (CO2)، متان (CH4) و هيدروژن سولفيد(H2S)  تبديل مي شوند.

علي رغم توليد هيدروژن سولفيد در مخازن سپتيك تانك، به علت تركيب اين ماده با فلزات موجود در جامدات تجمع يافته و تشكيل سولفيد هاي غير محلول فلزي، مشكل بو وجود نخواهد داشت. اگر چه مقدار مواد جامد ته نشين شده از طريق تجزيه بي هوازي به طور پيوسته كاهش مي يابد، اما هميشه مقداري لجن باقي مي ماند. مواد كف مخزن كه توسط گاز هاي حاصل از عمل تجزيه شناور مي شوند اغلب به زير لايه ي كف مي چسبند و ضخامت آن را افزايش مي دهند. از آن جا كه تجمع طولاني مدت كف و لجن مي تواند ظرفيت حجمي موثر مخزن را كاهش دهد، محتويات آن بايد به طور دوره اي (۲ تا ۳ سال يك بار) تخليه شود.

آشنايي با انواع سپتيك تانك فاضلاب

سپتيك تانك ها از نظر مكانيزم تصفيه فاضلاب داراي عملكرد يكساني مي باشند اما تفاوت آن ها در جنس ساخت آن ها است. انواع سپتيك تانك عبارت است از:

 • سپتيك تانك استيل
 • سپتيك تانك فايبر گلاس
 • سپتيك تانك پلي اتيلن
 • سپتيك تانك بتني

سپتيك تانك استيل

سپتيك تانك استيل يا سپتيك تانك فولادي به دليل مقاومت كم در برابر خوردگي و هزينه بالا و ماندگاري پايين از محبوبيت كم تري نسبت به ساير سپتيك تانك ها برخوردار است اما مي توان به يكي از مزيت هاي مهم آن، كه مقاومت بالا در برابر نيرو هاي شناور مي باشد نيز اشاره كرد.

سپتيك تانك فايبرگلاس

سپتيك تانك فايبرگلاس از پلاستيك فشره با الياف(FRP)  و فيبر هاي شيشه اي ساخته شده است كه ساختاري شبيه به سپتيك تانك پلاستيكي دارد اما مقاوم تر و بادوام تر از آن مي باشد و از مزاياي آن مي توان به وزن سبك اش اشاره كرد كه به راحتي قابل كنترل است و نسبت به سپتيك تانك بتني و سپتيك تانك استيل ارزان تر مي باشد.

سپتيك تانك پلي اتيلن

مخازن سپتيك تانك پلي اتيلن در مقابل فشار، گرما، رسوبات، خوردگي توسط مواد شيميايي، بسيار مقاوم است و در صد نشتي آن بسيار كم مي باشد. سپتيك تانك پلي اتيلن از نظر هزينه نيز نسبت به مخازن ديگر بسيار مقرون به صرفه است و به هيچ عنوان آلودگي را به خارج از خود انتشار نمي دهد و از نظر سرعت ساخت و نصب نسبت به ديگر سپتيك تانك ها راحت تر و سريع تر است وزن آن نيز سبك مي باشد و در مقابل اشعه ماوراء بنفش بسيار مقاوم است.

سپتيك تانك بتني

سپتيك تانك بتني از حجم و وزن بالايي برخوردار مي باشد كه يكي از مزاياي آن به شمار مي رود زيرا با بالا آمدن سطح سفره هاي آب زير زميني اين مخزن به هيچ عنوان شناور نشده و قبل از نصب ريخته گري مي شوند. همچنين سپتيك تانك بتني از نظر طول عمر و زنگ زدگي بسيار مقاوم هستند. از معايب آن ها مي توان به هزينه بالا و تعمير آن در هنگام آسيب ديدگي مخزن اشاره كرد. لازم به ذكر است كه سپتيك تانك بتني با كيفيت پايين امكان به وجود آمدن ترك هايي بر روي سطح خود را ممكن مي سازد كه موجب خارج شدن پساب ها به بيرون از تانك مي شود.

سپتيك تانك فاضلاب

حداقل مشخصات مورد نياز مخازن سپتيك تانك فاضلاب

 • مخزن سپتيك تانك فاضلاب بايد عمق داخلي حداقل 5 فوت، با عمق مايع حداقل 4 فوت داشته باشد.
 • سپتيك تانك فاضلاب بايد آبگير باشد و از بتن، بلوك بتني، آجر، كاشي و يا مواد لاستيكي مقاوم ساخته شود.
 • سپتيك تانك فاضلاب بايد حداقل دو بخش داشته باشد و يك سوراخ به اندازه مناسب بايد در هر محفظه نصب شود.
 • طول مخزن سپتيك تانك فاضلاب نبايد بيش از سه برابر عرض باشد و نبايد ظرفيت مايع كم تر از نه صد و شصت گالن باشد.
 • ورودي و خروجي سپتيك تانك فاضلاب بايد يك چاه عمودي چهار اينچ داشته باشد كه دو فوت زير و شش اينچ بالاتر از سطح مايع مخزن است.

محاسبه حجم مخزن سپتيك تانك فاضلاب

حجم سپتيك تانك فاضلاب بايد به صورت درست طراحي شود كه اين مستلزم مشاوره گرفتن از يك كارشناس حرفه اي است. براي بالا بردن كارايي مخزن سپتيك تانك فاضلاب، توجه به موارد زير ضروري به نظر مي رسد.

 • حذف لجن را در بازه زماني معين انجام دهيد.
 • مخازن سپتيك را به صورت منظم بررسي كنيد.
 • تخليه و تميز كردن سپتيك تانك را به كمك پمپ انجام دهيد.
 • در صورت ايجاد انسداد به سرعت در جهت حذف آن اقدام كنيد.
 • براي تخليه مخزن سپتيك تانك، مخزن را به صورت كامل تخليه نكنيد. زيرا وجود ميزاني از مواد لجني لازم است تا باكتري هاي تجزيه كننده در مخزن باشند.

شرايط نگهداري و مراقبت از سپتيك تانك فاضلاب و بالا بردن كارايي آن

توجه به موارد زير براي نگهداري و مراقبت و بالا بردن سطح كارايي سپتيك تانك فاضلاب بسيار حائز اهميت مي باشد:

بعد از نصب سيستم سپتيك تانك فاضلاب حتما بايد از هواكش مخصوص براي هدايت گاز هاي نامطبوع مخزن، به بالا ترين نقطه محل سكونت استفاده كرد زيرا كه عدم انجام اين عمل موجب انفجار سپتيك تانك مي شود.

لازم به ذكر است كه پساب خروجي از سپتيك تانك فاضلاب براي آبياري فضاي سبز قابل استفاده نمي باشد و بيشتر جهت آبياري ريشه درختان و گياهان از طريق سيستم زهكشي مورد استفاده قرار مي گيرد.

گروه توليدي و صنعتي ناب زيست به عنوان مرجع تخصصي فروش انواع تجهيزات در حوزه ساخت و توليد انواع مخزن آب فايبر گلاس و مخزن پلي اتيلن جهت نگهداري انواع سيالات و مخزن دوجداره، توليد انواع سپتيك تانك و چربي گير از جنس پلي اتيلن و فايبر گلاس، طراحي و اجراي سيستم هاي پكيج تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي، طراحي و اجراي سيستم هاي تصفيه آب همچون سختي گير و فيلتر شني، آشغالگير، آب شيرين كن صنعتي و آب شيرين كن خانگي، كلر زن، ديونايزر، اجراي شبكه هاي جمع آوري و انتقال آب و فاضلاب بهداشتي و صنعتي، توليد بوستر پمپ، فروش كمپرسور و وكيوم دراير، توليد انواع لوله كاروگيت و لوله پلي اتيلن، منهول پلي اتيلن، درب منهول و ساير اتصالات مورد استفاده در شبكه هاي انتقال، ساخت انواع برج خنك كننده و چيلر، يونيت هيتر و هيتر تابشي، فروش انواع مواد شيميايي مانند آنتي اسكالانت، سيليس، نمك سختي گير، رزين تصفيه آب و ساير مواد شيميايي، طراحي و توليد تجهيزات آشپزخانه هاي صنعتي، هتل ها و بيمارستان ها از جمله انواع ترولي، تجهيزات سرو غذا، ماشين ظرفشويي صنعتي، كانتر گرم و كانتر سرد و ... با تنوع بسيار زياد از لحاظ برند و مدل، با داشتن تيمي فني و متخصص تلاش دارد تا بهترين كيفيت و رضايت را از آن هموطنان و به ويژه صنعت گران نمايد. در صورتي كه قصد خريد سپتيك تانك فاضلاب و محصولات مشابه را داريد، مي توانيد با دريافت قيمت سپتيك تانك فاضلاب و مشورت كارشناسان فروش ناب زيست انتخاب بهتري داشته باشيد.

مجموعه صنعتي ناب زيست در زمينه توليد انواع سپتيك تانك فاضلاب به صورت حرفه اي در حال فعاليت است. شما هر گونه نيازي كه به انواع سپتيك تانك فاضلاب و ديگر مدل ها كه داشته باشيد توسط كادر مجرب و حرفه اي ما در كم ترين زمان ممكن و با بهترين كيفيت به شما ارائه مي شود.

جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص سپتيك تانك كاروگيت و نحوه توليد آن به سايت ناب زيست مراجعه نماييد.

براي ثبت سفارش با ما در تماس باشيد: 09128714670 – 02188721092 - 02188722027

سپتيك تانك